Application Form

Fill in the form below to attend the next congress:

Privacy Policy

Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo u okviru svog djelovanja i sa svrhom vršenja svojih aktivnosti u oblasti edukacije i naučnog rada, prilikom organiziranja Četvrtog međunarodnog interdisciplinarnog kongresa Gestalt psihoterapije 2021., prikuplja, čuva i obrađuje lične podatke.
 

U skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka, Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo će koristiti Vaše podatke isključivo u svrhu koju Vi navedete.
 

Jedan dio Vaših podataka (ime, kratka biografija, naslov prezentacija registrirane za izlaganje na Kongresu) će biti obrađen i podijeljen na zvaničnoj web stranici Kongresa, kao i putem društvenih medija koji će se koristiti za potrebe Kongresa, i isključivo nakon Vašeg pristanka potpisivanjem prijavnog obrasca prilikom registracije za učešće u Kongresu. Pristanak je moguće povući u bilo kom trenutku podnošenjem zahtjeva.
 

Poveznica ka zahtjevu za povlačenjem pristanka:

Request for withdrawal of my confirmation

For access and change of personal data